CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH VÀO NGÀY 11.05.2023